Asutusest      Teenused      Kontakt      
Ambulatoorne eriarstiabi write(' '+ts1+ts2+' '); info[no-Smpam)@aarika.ee või telefoninumbril +372 662 0068; +372 5623 3019 Ambulatoorne eriarstiabi

Lahendused

parema elukvaliteedi jaoks

Ambulatoorne eriarstiabi

Aarika OÜ-l on leping Eesti Tervisekassaga. Pakume Tervisekassa lepingu partnerina  psühhiaatri teenust (saatekirjata), eriarsti (psühhiaatri) saatekirja alusel kliinilise psühholoogi; logopeedi ja tegevusterapeudi teenust.

Vastuvõtule saab registreerida:

Kui Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, palume sellest kindlasti eelnevalt teatada. Alla 24 h etteteatamise korral muutub teenus tasuliseks. 

 

 

Visiiditasu

 

Aarika OÜ võtab Tervisekassa poolt rahastatud eriarsti vastuvõtu eest visiiditasu:

 

Visiiditasu määr on 5€.

Tasu võetakse alati eriarstiarsti esmakordsel vastuvõtul, välja arvatud Ravikindlustus­seaduses (RKS) §70 lg(5) toodud juhud.

 

Eriarsti korduva vastuvõtu korral võetakse visiiditasu, kui eelmisest visiiditasu maksmisest on möödunud 3 kuud, välja arvatud:

 

visiiditasu maksmist välistavad juhud RKS §70 lg(5)

2-14 aastaste (k.a.) raske või sügava puudega kindlustatud isikutele järgnevatel vastuvõttudel;

eriarsti  tasulise vastuvõtu korral;

2-14 aastaste (k.a.) raske või sügava puudega kindlustatud isikutelt võetakse visiiditasu kord aastas esimese kas esmase või korduva vastuvõtu korral.

Visiiditasu võtmise aluseks on Ravikindlustusseaduse §70 lg(1)

 

(1) Kui ambulatoorset eriarstiabi osutatakse üldarstiabi osutaja või eriarstiabi osutaja saatekirja alusel või käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud juhul ilma saatekirjata, on eriarstiabi osutajal õigus nõuda kindlustatud isikult visiiditasu maksmist.

 

Visiiditasu ei nõuta (Ravikindlustusseadus §70 lg(5))

 

(5) Visiiditasu ei või nõuta, kui:

 

1) ambulatoorset eriarstiabi osutatakse rasedale;

2) ambulatoorset eriarstiabi osutatakse alla kaheaastasele kindlustatud isikule;

3) vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine.

 

Visiiditasu nõutakse topelt määras  (Ravikindlustusseadus §70 lg(6)) kui

 

(6) Kui patsient ütleb tervishoiuteenuse osutamise lepingu üles vähem kui 24 tundi enne teenuse osutamiseks kokkulepitud aega või ei ilmu teenuse osutamiseks kokkulepitud ajal lepingu täitmise kohta, on tervishoiuteenuse osutajal õigus nõuda patsiendilt järgmise tervishoiuteenuse lepingu täitmisel visiiditasu kahekordses suuruses.

 

Mõjuva põhjuseta vastuvõtule ilmumata jätmisel või aja tühistamisel vähem kui 24 tundi enne kokkulepitud vastuvõtuaega on kliinikul õigus nõuda spetsialisti tööaja kompenseerimist summas 40 eurot iga broneeritud vastuvõtutunni kohta.

 

Vastuvõtuaja broneerimisega kinnitab klient, et on tutvunud tervishoiuteenuste osutamise üldtingimustega ning nõustub nendega. 

 

Vastuvõtuaja broneerimiseks helistage numbril +372 5623 3019.

Online broneerimiseks kasutage linki: 

Üleriigiline Digiregistratuur - Patsiendiportaal

 

 


pdf 2016 tagasiside kokkuvõtted (.pdf 0,4Mb)
pdf 2017 tagasiside kokkuvõtted (.pdf 0,4Mb)

 

Psühholoogi vastuvõtt perearsti suunamisel

 

Eesti Tervisekassa võimaldab perearsti saatekirjaga pöörduda psühholoogi vastuvõtule, teraapiasse. Teenus on patsiendile tasuta. Teenuse eest tasub Eesti Tervisekassa.

 

Alates 01.01.2024 on patsientidel võimalik pöörduda perearsti suunamiskirjaga kliinilise psühholoogi vastuvõtule. 

Mõjuva põhjuseta vastuvõtule ilmumata jätmisel või aja tühistamisel vähem kui 24 tundi enne kokkulepitud vastuvõtuaega on kliinikul õigus esitada patsiendile tasulise teenuse mittetulemise arve vastavalt kehtivale tasuliste teenuste hinnakirjale ning asutusel on õigus järgnevaid teenuseid osutada tasuliste teenuste hinnakirja alusel. 

 

Perearstidel palume koostöösoovi korral ühendust võtta aadressil   või telefoninumbril +372 662 0068; +372 5623 3019.

Registreeru vastuvõtule siin või helista +372 5623 3019; 662 0068

VASTUVÕTT
Vastuvõtule saad registreeruda kohapeal,
helistades 662 0068 või e-maili teel
Vastuvõtuajad E-R 9.00-17.30, lõuna 13.00-13.30

KONTAKT
Aadress: Rävala pst 8-C 110, 10143 Tallinn
Saada sõnum e-mailile:
Tel (+372) 5623 3019; 662 0068

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Ambulatoorne eriarstiabi

Aarika OÜ-l on leping Eesti Tervisekassaga Pakume Tervisekassa lepingu partnerina  psühhiaatri teenust (saatekirjata), eriarsti (psühhiaatri) saatekirja alusel kliinilise psühholoogi; logopeedi ja tegevusterapeudi teenust

Ambulatoorne eriarstiabi

www.aarika.ee Copyright © 2023 AARIKA OÜ