Asutusest      Teenused      Kontakt      
Eripedagoogi ja logopeedi teenus Logopeedi põhilisteks tööülesanneteks on kommunikatsiooni- ja neelamishäirete väljaväljaselgitamine (logopeediline diagnostika); kommunikatsiooni- ja neelamishäirete ennetamine (preventsioon); kommunikatsioonivõime ja/või neelamisfunktsiooni arendamine, taastamine ja kompenseerimine; kommunikatsiooni- ja/või neelamishäirega isiku, tema lähedaste ja teiste erialade spetsialistide nõustamine Eripedagoogi ja logopeedi teenus

Lahendused

parema elukvaliteedi jaoks

Eripedagoogi ja logopeedi teenus

 

Milliste probleemidega tegeleb eripedagoog?


Eripedagoog märkab, uurib ja kaardistab lapse võimalikud erisused ja erivajadused (nt pervasiivne arenguhäire; aktiivsus- ja tähelepanuhäire; mutism; kogelus; jpm, NB! kuid ei määra diagnoosi), hinnates ja kirjeldades sealhulgas erivajadustega õppija psüühilisi protsesse, kõnet, käitumist ja õpioskuseid. Eripedagoog selgitab välja õppija reaalse arenguvalla ning määratleb lähima arenguvalla (sh hindab lapse koolivalmidust, õpitaset koolis ning lisaks isiku tööle saamise ja tööl püsimise võimalusi), planeerides kõike eelnevat arvestades (õppe)tegevusi erivajadusega isiku arendamiseks. Eripedagoog loob erivajadusega õpilasele turvalise, toetava ja motiveeriva õpikeskkonna (nii vaimse- kui füüsilise), valib sobiva õpivara või kohandab ja koostab uue. Eripedagoog toetab last tema õpieesmärkide seadmisel ja nende saavutamisel.

 

Milliste probleemidega tegeleb logopeed?

 

 

Logopeedi töö eesmärgiks on kommunikatsioonivõime, s.t suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja/või parandamine ning neelamisfunktsiooni kujundamine ja/või taastamine.
Logopeedi põhilisteks tööülesanneteks on kommunikatsiooni- ja neelamishäirete väljaväljaselgitamine (logopeediline diagnostika); kommunikatsiooni- ja neelamishäirete ennetamine (preventsioon); kommunikatsioonivõime ja/või neelamisfunktsiooni arendamine, taastamine ja kompenseerimine; kommunikatsiooni- ja/või neelamishäirega isiku, tema lähedaste ja teiste erialade spetsialistide nõustamine.

Registreeru vastuvõtule siin või helista +372 5623 3019; 662 0068

VASTUVÕTT
Vastuvõtule saad registreeruda kohapeal,
helistades 662 0068 või e-maili teel
Vastuvõtuajad E-R 9.00-17.30, lõuna 13.00-13.30

KONTAKT
Aadress: Rävala pst 8-C 110, 10143 Tallinn
Saada sõnum e-mailile:
Tel (+372) 5623 3019; 662 0068

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Eripedagoogi ja logopeedi teenus

  Milliste probleemidega tegeleb eripedagoog? Eripedagoog märkab, uurib ja kaardistab lapse võimalikud erisused ja erivajadused (nt pervasiivne arenguhäire; aktiivsus- ja tähelepanuhäire; mutism; kogelus; jpm, NB! kuid ei määra diagnoosi), hinnates ja kirjeldades sealhulgas erivajadustega õppija psüühilisi protsesse, kõnet, käitumist ja õpioskuseid Eripedagoog selgitab välja õppija reaalse arenguvalla ning määratleb lähima arenguvalla (sh hindab lapse koolivalmidust, õpitaset koolis ning lisaks isiku tööle saamise ja tööl püsimise võimalusi), planeerides kõike eelnevat arvestades (õppe)tegevusi erivajadusega isiku arendamiseks

Eripedagoogi ja logopeedi teenus

www.aarika.ee Copyright © 2023 AARIKA OÜ