Asutusest      Teenused      Kontakt      
Ettepanekute ja kaebuste esitamise   Ettepanekute ja kaebuste esitamise ning lahendamise kord Aarika OÜs

Lahendused

parema elukvaliteedi jaoks

Ettepanekute ja kaebuste esitamise ning lahendamise kord Aarika OÜs

Ettepanekutega ja kaebustega tegelemise eesmärk on tagasiside kogumine, asutuse teenuste kvaliteedi parendamine ning klientide, nende lähedaste, seaduslike esindajate, koostööpartnerite ja külastajate rahulolu tagamine.

 

Ettepanekute ja kaebuste lahendamine

 • Ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil asutuse klientidel, nende seaduslikel esindajatel, lähedastel, koostööpartneritel ja külastajatel.
 • Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ainult kirjalikult.
 • Kirjaliku kaebuse vormi või ettepaneku võib lasta vastavasse postkasti, mis asub Rävala pst 8 fuajees või edastada asutuse juhatajale, vajadusel/soovil spetsialistile või administraatorile.
 • Suuliselt võib kaebuse esitada ainult vahetule spetsialistile ning eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist.
 • Suulisi kaebusi ei registreerita.
 • Kirjalike ettepanekute ja kaebuste esitamise vormi saamiseks pöörduda  teenuse osutaja poole.
 • Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 päeva möödudes ettepaneku või kaebuse registreerimisest, avaldajale sobival viisil.
 • Kirjalikke ettepanekuid ja kaebusi menetleb asutuse juhataja või juhataja poolt määratud isik, kaasates asjasse puutuvaid isikuid.
 • Juhataja teeb üks kord kvartalis üldkoosolekul lühikokkuvõtte esinenud kaebuste kohta ning kaebuste lahendite kohta.
 • Kõik esitatud kaebused kogutakse registreerimise järgselt kaebuste lahendamise kausta.
 • Kaebuste lahendamise kaust asub dokumentide hoiustamiseks ettenähtud ruumis.
 • Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.
 • Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei registreerita ega menetleta üldises korras. Kui ettepanek või kaebus on arusaadav ja põhjendatud, siis antakse see tutvumiseks ja arvestamiseks asjasse puutuvale spetsialistile.

Kaebused

 

Kaebusi saab esitada kirjutades Aarika OÜ e-posti aadressile või täites kohapeal kaebuste vormi. Juhul kui kaebust ei lahendata Aarika OÜ siseselt, on kliendil õigus pöörduda Terviseameti või Eesti Haigekassa poole.

SRT teenuse korral SKA poole. 

Registreeru vastuvõtule siin või helista +372 5623 3019; 662 0068

VASTUVÕTT
Vastuvõtule saad registreeruda kohapeal,
helistades 662 0068 või e-maili teel
Vastuvõtuajad E-R 9.00-17.30, lõuna 13.00-13.30

KONTAKT
Aadress: Rävala pst 8-C 110, 10143 Tallinn
Saada sõnum e-mailile:
Tel (+372) 5623 3019; 662 0068

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Ettepanekute ja kaebuste esitamise

Ettepanekutega ja kaebustega tegelemise eesmärk on tagasiside kogumine, asutuse teenuste kvaliteedi parendamine ning klientide, nende lähedaste, seaduslike esindajate, koostööpartnerite ja külastajate rahulolu tagamine Ettepanekute ja kaebuste lahendamine Ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil asutuse klientidel, nende seaduslikel esindajatel, lähedastel, koostööpartneritel ja külastajatel

Ettepanekute ja kaebuste esitamise ning lahendamise kord Aarika OÜs

www.aarika.ee Copyright © 2023 AARIKA OÜ