Asutusest      Teenused      Kontakt      
Projektid ja toetused Lisateave Sotsiaalkindlustusameti koduleht Sotsiaalministeeriumi koduleht Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste koduleht Norway Grants koduleht Projektid ja toetused Mitmete eripedagoogika ja psühholoogia projektide käigus osutame nii logopeedilist abi kui ka tegevusteraapia ja füsioteraapia teenust Tallinnas

Lahendused

parema elukvaliteedi jaoks

Projektid ja toetused

 

EQUASS Assurance kvaliteedijuhtimise süsteem

 

Oleme alates 12.03.2014 alustanud EQUASS Assurance kvaliteedijuhtimise süsteemi juurutamist, mida viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi raamprogrammi "Töölesaamist toetavad hoolekande meetmed 2012-2013" alapunkti 3.5.2. Rehabilitatsiooni- ja erihoolekande teenuste kvaliteedijuhtimise süsteemi juurutamine" raames. Projekt on lõppenud.

 

OÜ Aarikale on antud 11.05.2016 EQUASSI kvaliteedimärk. 

 

pdf EQUASSI kvaliteedimärk (.pdf 0,6Mb).

 

 

Pilootprojekt „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele”

 

Norra Finantsmehhanismist 2009-2014 rahastatud programmi „Rahvatervis” eeldefineeritud pilootprojekti „Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele” raames, sõlmisid Sotsiaalkindlustusamet ning OÜ Aarika ja NIRK MTÜ koostööpartneritena lepingu „Pikaajaline rehabilitatsiooniteenuste osutamine psüühikahäirega lastele“ (Teenus I) osutamiseks.

 

Teenuse osutamise periood: 03.03.2014 - 30.11.2014
Teenuse osutamise koht: Erika 7a,Tallinn

 

Teenuse osutamise eesmärk on tagada lapsele võimetekohane kiire tagasipöördumine täisväärtuslikku igapäevaellu integreerides vajaduspõhiselt tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusteenuseid. Teenust osutatakse lastele vabatahtlikkuse alusel. 

Teenuse eeldatav tulemus

• Teenuse osutamise tulemusena saavutab laps parema toimetuleku- ja kohanemisvõime igapäevaelus, võrreldes teenusele eelnenud perioodiga.

•  Teenuse tulemusena paraneb järk-järgult lapse toimetulek teda ümbritsevas keskkonnas igapäevaste olukordade ja tegevustega samuti võimetekohase õppimisega nii teenusel olles kui ka üleminekul tavapärasesse keskkonda.

 

Teenuse sihtrühm

Teenus on mõeldud komplekse probleemistikuga lastele, kellel on diagnoositud psüühikahäired ning kellele olemasolevad tugimeetmed pole vajalikul määral mõjunud ja kes vajavad abisaamiseks pikemaajalist rehabilitatsiooniteenust. Kuna teenusel osalejate arv on piiratud (33 last), on ka sihtrühmale rakendatud kitsendused: normintellekt, raske või sügav puudeaste, määramise aasta, vanuserühm, rehabilitatsiooniplaani olemasolu. Teenuse sihtrühmaks on koolikohustuslikus eas 12-17 aastased lapsed, kellele on 2013.a - 2015.a määratud raske või sügav puue ja kellel on raskekujulised psüühilised häired ning sellest tulenevalt ei tule toime koolikohustuse täitmise ja igapäevase eluga.


Teenuse tegevused

Teenus on pikaajaline (mitte vähem kui kolm kuud, keskmiselt kuni aasta) ning koosneb kolmest vormist: ööpäevaringne, päevane ja järeltoetus. Teenuse jooksul toimub tegevus kolme keskkonna, elu- õppe- ja teraapiakeskkonna kaudu. Kõik tegevused nendes keskkondades on omavahel läbipõimunud ning toimivad ühtse tervikuna. Igapäevane tegevus baseerub individuaalsel lähenemisel, milles kasutatakse nii analüütilise-, süsteemse- kui ka käitumis- ja miljööteraapia meetodeid. Teenusel olevaid tegevusi ja teraapiaid teostab teenuseosutaja rehabilitatsioonimeeskond, kuhu kuuluvad: lastepsühhiaater, psühhiaatriaõde, tegevusterapeut, kliiniline psühholoog, eripedagoog, sotsiaaltöötaja. Vahetult teenust osutava personali hulka kuuluvad ka kasvatajad.

 

Projekt on lõppenud.

 


Lisateave
Sotsiaalkindlustusameti koduleht
Sotsiaalministeeriumi koduleht
Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste koduleht
Norway Grants koduleht

 

 

Registreeru vastuvõtule siin või helista +372 5623 3019; 662 0068

VASTUVÕTT
Vastuvõtule saad registreeruda kohapeal,
helistades 662 0068 või e-maili teel
Vastuvõtuajad E-R 9.00-17.30, lõuna 13.00-13.30

KONTAKT
Aadress: Rävala pst 8-C 110, 10143 Tallinn
Saada sõnum e-mailile:
Tel (+372) 5623 3019; 662 0068

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Projektid ja toetused

EQUASS Assurance kvaliteedijuhtimise süsteem Oleme alates 12 03

Projektid ja toetused

Mitmete eripedagoogika ja psühholoogia projektide käigus osutame nii logopeedilist abi kui ka tegevusteraapia ja füsioteraapia teenust Tallinnas
www.aarika.ee Copyright © 2023 AARIKA OÜ