Asutusest      Teenused      Kontakt      
Sotsiaalse rehabilitatsiooni meeskond ERD YANA Administraator ELMI EHA Loovterapeut ERMOS LEMBE Psühhiaater HINTO ŽULJETTA Tegevusterapeut/ Eripedagoog JAKUBELOVITŠ  SANDRA Psühholoog JÜRISOO KADRI Õde KARELIN MERILIN Eripedagoog KIMSEN KATARINA Tegevusterapeut KUPERJANOV VAHUR Psühhiaater KÄRT KÜLLI Tegevusterapeut LAAK KÄTRI Eripedagoog ERIKA KIVILOO Sotsiaaltöötaja MUZÕKA OLGA Logopeed/ eripedagoog NOVOSELTSEVA   ANASTASSIA Füsioterapeut PÕLDMA HANNA-MARIA Tegevusterapeut RAND HELI Loovterapeut ROHTMETS MERLE Psühholoog RÄNDUR KERTTU Psühholoog SMIRNOVA SVETLANA Psühholoog ÕIGUS GRETEL Eripedagoog Sotsiaalse rehabilitatsiooni meeskond

Lahendused

parema elukvaliteedi jaoks

Sotsiaalse rehabilitatsiooni meeskond

ERDYANAAdministraator
ELMIEHALoovterapeut
ERMOSLEMBEPsühhiaater
HINTOŽULJETTATegevusterapeut/ Eripedagoog
JAKUBELOVITŠ SANDRAPsühholoog
JÜRISOOKADRIÕde
KARELINMERILINEripedagoog
KIMSENKATARINATegevusterapeut
KUPERJANOVVAHURPsühhiaater
KÄRTKÜLLITegevusterapeut
LAAKKÄTRIEripedagoog
ERIKAKIVILOOSotsiaaltöötaja
MUZÕKAOLGALogopeed/ eripedagoog
NOVOSELTSEVA  ANASTASSIAFüsioterapeut
PÕLDMAHANNA-MARIATegevusterapeut
RANDHELILoovterapeut
ROHTMETSMERLEPsühholoog
RÄNDURKERTTUPsühholoog
SMIRNOVASVETLANAPsühholoog
ÕIGUSGRETELEripedagoog
Registreeru vastuvõtule siin või helista +372 5623 3019; 662 0068

VASTUVÕTT
Vastuvõtule saad registreeruda kohapeal,
helistades 662 0068 või e-maili teel
Vastuvõtuajad E-R 9.00-17.30, lõuna 13.00-13.30

KONTAKT
Aadress: Rävala pst 8-C 110, 10143 Tallinn
Saada sõnum e-mailile:
Tel (+372) 5623 3019; 662 0068

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Sotsiaalse rehabilitatsiooni meeskond

ERD YANA Administraator ELMI EHA Loovterapeut ERMOS LEMBE Psühhiaater HINTO ŽULJETTA Tegevusterapeut/ Eripedagoog JAKUBELOVITŠ  SANDRA Psühholoog JÜRISOO KADRI Õde KARELIN MERILIN Eripedagoog KIMSEN KATARINA Tegevusterapeut KUPERJANOV VAHUR Psühhiaater KÄRT KÜLLI Tegevusterapeut LAAK KÄTRI Eripedagoog ERIKA KIVILOO Sotsiaaltöötaja MUZÕKA OLGA Logopeed/ eripedagoog NOVOSELTSEVA   ANASTASSIA Füsioterapeut PÕLDMA HANNA-MARIA Tegevusterapeut RAND HELI Loovterapeut ROHTMETS MERLE Psühholoog RÄNDUR KERTTU Psühholoog SMIRNOVA SVETLANA Psühholoog ÕIGUS GRETEL Eripedagoog

Sotsiaalse rehabilitatsiooni meeskond

www.aarika.ee Copyright © 2014-2018 AARIKA OÜ